Prodaja knjig

Založba Moderna organizacija

Naročanje knjig: kliknite v potrditveni kvadratek ob knjigah, ki jih želite naročiti, vpišite osebne podatke in kliknite na gumb "Oddaja naročila".
Naročene knjige vam bomo poslali po povzetju. V ceni je vštet DDV. Poštne stroške plača kupec ob prevzemu pošiljke.

* Knjige na seznamu, kjer so polja rdeča, so razprodane. Za dodatne informacije pošljite elektronsko sporočilo na Ekonomat fakultete.
** V primeru tehničnih težav z naročanjem knjig se obrnite na elektronski naslov Centra za informatiko in informacijske tehnologije.

... Naslov Avtor Leto
Davčno računovodstvo Majda Kokotec Novak, Lidija Hauptman 2012
Globalni in kadrovski management skupina avtorjev 1996
Informacijski sistem patronažne zdravstvene nege Vladislav Rajkovič, Olga Šušteršič 2000
Informatika in management Jože Florjančič, Karl Pütz 2003
Izgradnja organizacijskega modela kadrovske dejavnosti v podjetju- ponatis Jože Florjančič, Jože Jesenko, Milan Pagon 1999
Kadri in management Jože Florjančič, Björn Paape 2004
Kadrovski management Jože Florjančič, Mojca Bernik, Vesna Novak 2004
Management ekonomike izobraževanja Metod Černetič 2006
Management in sociologija organizacij Metod Černetič 2007
Management izobraževalnih procesov Marko Ferjan 2005
Management kakovosti Janez Marolt, Boštjan Gomišček 2005
Management poslovnega komuniciranja Jože Florjančič, Marko Ferjan 2000
Management v tranzicijskih procesih skupina avtorjev 2000
Management v turizmu Jože Jesenko, Iwona Kiereta 2003
Marketing Goran Vukovič, Bruno Završnik 2010
Marketing izobraževalnih storitev Gabrijel Devetak, Goran Vukovič 2002
Matematika, naloge iz Analize I Matevž Bren, Sergej Kapus, Anja Žnidaršič 2009
Metode usposabljanja kadrov Goran Vukovič, Gozdana Miglič 2006
Multivariatne statistične metode Jože Jesenko, Manca Jesenko 2007
Operativni management Jože Florjančič in skupina avtorjev 1998
Optimalno organiziranje in uspešno vodenje delovnih razmerij Drago Mežnar 2007
Organizacija in management - izbrana poglavja Jože Florjančič, Björn Paape 2002
Osnove računovodstva z bilanciranjem Majda Kokotec-Novak, Bojana Korošec, Dane Melavc 2002
Osnove računovodstva z bilanciranjem - praktikum Majda Kokotec-Novak, Bojana Korošec, Dane Melavc 2002
Planiranje in razvoj kadrov Jože Florjančič, Marko Ferjan, Mojca Bernik, 1999
Planiranje in razvoj kadrov - praktikum Jože Florjančič, Goran Vukovič, Marko Ferjan 2002
Pregled delovanja dihalnega sistema Zvone Balantič, Matjaž Fležar 2004
Primerjava cen in plač Slovenije z Italijo in Madžarsko v marcu 2010 Davorin Kračun,Timotej Jagrič 2012
Spretnost pogajanja Bogdan Kavčič 1996
Statistika v organizaciji in managementu Jože Jesenko 2001
Stebri nove doktrine organizacije, managementa in organizacijskega obnašanja Jožef Ovsenik 1999
Stili in značilnosti uspešnega vodenja Jure Kovač, Janez Mayer, Manca Jesenko 2004
Teorija sistemov Miroljub Kljajić 2004
Ustanavljanje in rast podjetij - razlogi za regionalne razlike Vida Kampuš Trop 2004
Uvod v management sprememb Jure Kovač, Jürgen Mühlbacher, Georg Kodydek 2012
Vhodno izhodni dokumenti KIS v podjetju Jože Florjančič, Jože Jesenko, Boris Boštar 1999
Vodnik po znanju projektnega vodenja, tretja izdaja skupina avtorjev 2008
Vrednotenje dela I Stane Uhan 1996
Vrednotenje dela II Stane Uhan 2000
Zagotavljanje kadrovskih virov Goran Vukovič, Gozdana Miglič 2006
Zanesljivost in razpoložljivost sistemov človek - stroj Alenka Hudoklin Božič, Vojan Rozman 2005

Podatki za naročilo